شماره تلفن قسمتهاي مختلف دانشگاه

رياست

44351073

معاونت آموزشي

44351098

معاونت اداري و مالي

44350654

معاونت دانشجويي

44351083

معاونت پژوهشي

44351085

معاونت عمران

44350918

مدير دانشجويي

44351402

مدير آموزش

44351094

مدير امور اداري

44350653

حراست

44351072

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

44351086

امور مالي

44351403

روابط عمومي

44351402

اداره فناوري اطلاعات

44350651

تداركات

44350653

صندوق رفاه دانشجویی

44350652

امور شهریه

44351084

امور دانش آموختگان

44351402

کارگزینی هیات علمی

44351089

 

 

شماره تلفن های عمومی دانشگاه جهت اتصال به اپراتور و تماس با داخلی مورد نظر

07144351091

07144351093

 

 

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر