تحصيلات تكميلي
Untitled 4

 

 

                                                              

اوقات شرعي به افق آباده

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

۲۲ رجب ۱۴۴۲ قمري

۶ مارس ۲۰۲۱ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۲
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۰
اذان ظهر ۱۲ : ۱۱
غروب آفتاب ۱۸ : ۰۱
اذان مغرب ۱۸ : ۱۹
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۳۱
انتخاب شهر