تحصيلات تكميلي
Untitled 4

 

 

                                                              

اوقات شرعي به افق آباده

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۴۲ قمري

۱ دسامبر ۲۰۲۰ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۶
طلوع آفتاب ۰۶ : ۴۰
اذان ظهر ۱۱ : ۴۹
غروب آفتاب ۱۶ : ۵۷
اذان مغرب ۱۷ : ۱۵
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۰۷
انتخاب شهر