تحصيلات تكميلي
Untitled 4

 

 

                                                              

اوقات شرعي به افق آباده

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

۱۵ شوال ۱۴۴۰ قمري

۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۱۹
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۵
اذان ظهر ۱۳ : ۰۱
غروب آفتاب ۲۰ : ۰۶
اذان مغرب ۲۰ : ۲۶
نيمه شب شرعي ۰۰ : ۱۲
انتخاب شهر