تحصيلات تكميلي
Untitled 4

 

 

                                                              

اوقات شرعي به افق آباده

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۲۰ ذی حجّه ۱۴۴۰ قمري

۲۲ آگوست ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۵
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۹
اذان ظهر ۱۳ : ۰۲
غروب آفتاب ۱۹ : ۳۵
اذان مغرب ۱۹ : ۵۳
نيمه شب شرعي ۰۰ : ۲۰
انتخاب شهر