معاونت اداري و مالي

شماره حسابهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده


نام حساب شماره حساب
خوابگاه

0105352880003

صندوق رفاه

0105352885004

نام : حمید ایاز
مسئوليت : مدیر امور اداری
تلفن تماس : داخلی ۲۰۳
پست الكترونيك :
نام : حسن نعمت الهی
مسئوليت : مدیر مالی
تلفن تماس : داخلی۲۰۲
پست الكترونيك :
نام : محمدعلی صفایی
مسئوليت : مسئول شهريه
تلفن تماس : داخلی ۲۰۵
پست الكترونيك :
نام : حمید ایاز
مسئوليت : رئيس صندوق رفاه
تلفن تماس : داخلی ۲۰۴
پست الكترونيك :
نام : محمدرضا جعفری
مسئوليت : کارشناس برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
تلفن تماس : داخلی ۲۰۲
پست الكترونيك : mrj118@yahoo.com
اوقات شرعي به افق آباده

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

۲۲ رجب ۱۴۴۲ قمري

۶ مارس ۲۰۲۱ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۰۲
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۰
اذان ظهر ۱۲ : ۱۱
غروب آفتاب ۱۸ : ۰۱
اذان مغرب ۱۸ : ۱۹
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۳۱
انتخاب شهر