معاونت علمی
Untitled 1

آموزش اگر مهمترين مأموريت و دستور كار يك مجموعه آموزشي عالي باشد، در حوزه معاونت آموزشي آنچه هدف و نقطه دستيابي تعريف مي گردد، تربيت نيروي انساني متخصص است كه توان انديشيدن به مشكلات حال و آينده جامعه را داشته باشد و در اين راستا داشتن كادر هيات‌علمي قوي و روزآمد يكي از مهمترين فاكتورها مي‌باشد كه خوشبختانه واحد آباده در اين زمينه هم پيشتاز و متناسب با استانداردهاي دانشگاه‌هاي كشور در حال فعاليت و حركت مي‌باشد.

حوزه معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي آباده در نظر دارد با تربيت نيروهاي متعهد و متخصص در رشته هاي مختلف مهندسي و علوم انساني و استفاده از تكنولوژي جديد آموزشي، در انجام اصلاحات نظام آموزشي كشور پيشتاز باشد را عهده دار شود و با جلب مشاركت اعضاي هيأت علمي توانمند و با توجه به نيازهاي جامعه، كارآمدترين دانش آموختگان را در عرصه هاي ملي، منطقه اي و جهاني به جامعه بشري تحويل نمايد.

 اميدواريم با تجربه موجود و استفاده از تجارب ديگران با ايجاد محيطي كه باعث مشاركت همه صاحبان علم در فرآيند فعاليت هاي آموزشي گرديده و احترام و همدلي بر آن حاكم باشد و در نتيجه شاهد يكي از بهترين حوزه هاي معاونت آموزشي در تربيت كادر مورد نياز صنعت كشور و ارائه دهنده بهترين آموزش هاي نوين و فعال در جهت ارتقاء سطح آگاهي هاي تخصصي كشور عزيزمان باشيم.

ما معتقديم كه بسترسازي، تدوين مقــررات، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه جهت نيل به توسعه آموزشي و فرهنگي، تعميق فكر و انديشه، توانمندسازي و جامعه پذير نمودن عناصر دانشگاهي و ايجاد نشاط و شادابي جسمي و روحي، از طريق شيوه ها و ابزارهاي نوين آموزشي و برنامه هاي راهبردي امكان پذير مي باشد.

 

 

 

اساتيد

آیین نامه ها بخشنامه ها و دستور العمل ها اطلاعیه های اساتيد

فرم هاي اساتيد گروه های آموزشی رزومه اساتيد

دانشجويان

تابلو اعلانات دانشجویی فرم ها آیین نامه ها

بخشنامه ها و دستورالعمل ها آرایش ترمی سوالات متداول گردش کار

نام : دکتر نصراله گودرزی
مسئوليت : مدیر آموزش
تلفن تماس : داخلی ۴۰۲
پست الكترونيك :
نام : علیرضا کریمی
مسئوليت : مسئول بایگانی آموزش - دایره امتحانات
تلفن تماس : داخلی ۴۰۵
پست الكترونيك :
نام : دکتر مهدی خوش کلام پور
مسئوليت : مسئول کارگزینی هیآت علمی
تلفن تماس : داخلی ۴۱۳
پست الكترونيك :
نام : فرهنگ امامی
مسئوليت : مسئول کلاس ها
تلفن تماس : داخلی ۴۱۰
پست الكترونيك :
نام : فرهاد پیمانی
مسئوليت : مسئول ثبت نمرات-کارشناس رشته مهندسی پرتوپزشکی و مهندسی پزشکی
تلفن تماس : داخلی ۴۰۴
پست الكترونيك :
نام : رضا قاسمی
مسئوليت : کارشناس رشته های-معماری-مهندسی اجرایی عمران-آموزش ابتدایی- مدیریت و حسابداری
تلفن تماس : داخلی ۴۰۷
پست الكترونيك :
نام : محمدرضا صفاییان
مسئوليت : کارشناس تحصیلات تکمیلی - تربیت بدنی و زبان انگلیسی
تلفن تماس : داخلی ۴۰۸
پست الكترونيك :
نام : مهتاب سبیلی
مسئوليت : کارشناس رشته های پرستاری -حقوق -علوم قضایی
تلفن تماس : داخلی ۴۰۹
پست الكترونيك :